לאנשים חושבים ומרגישים

הדף הקודם דף הבית למעלה הדף הבא

 

ניקוד בעזרת מספרים רגילים:

הניקוד מתבצע על ידי מקש CapsLock במצב ON ואז Shift יחד עם המקש הרשום להלן:

 

הניקוד

המקש

דוגמא

שוא

~

אְ

חטף סגול

!

אֱ

חטף פתח

@

אֲ

חטף קמץ

#

אֳ

חיריק

$

אִ

צירה

%

אֵ

סגול

^

אֶ

פתח

&

אַ

קמץ

*

אָ

חולם

_

אֹ

דגש

+

בּ

שורוק

+

גּ

קובוץ

\

אֻ

שין שמאלית

)

שׁׂ

שין ימנית

(

שׁׁ

 על מנת לנקד יש לעמוד אחרי האות אותה רוצים לנקד.

כדי למחוק את הניקוד, צריך לעמוד אחרי האות המנוקדת וללחוץ על מקש Backspace.

השיטה עובדת ב-word, excel פנקס רשימות וכו'.

יש לשים לב כי לא כל פונט מגיב נכון לניקוד של ש' ימנית או שמאלית. פונט "קורן" למשל מחליף צדדים.

אם אות צריכה לקבל שני סימני ניקוד (דגש או מפיק יחד עם ניקוד או ש' שמאלית עם ניקוד) יש לסדר נכון והוא קודם כל המפיק/דגש, אח"כ ניקוד רגיל ואח"כ ש' ימנית/שמאלית.

דוגמה
על מנת לנקד את המילה הבאה: מַחְשֵׁב
יש להפעיל את מקש ה- Caps Lock.
יש לעמוד עם הסמן אחרי האות "מ" ולהקיש בו זמנית על שילוב המקשים:
‎Shift + &‎ לקבלת סימן הניקוד פַתח.
כעת יש לעמוד עם הסמן אחרי האות "ח" ולהקיש בו זמנית על שילוב המקשים:
‎Shift + ~‎ לקבלת סימן הניקוד שְווא.
כעת יש לעמוד עם הסמן אחרי האות "ש" ולהקיש בו זמנית על שילוב המקשים:
‎Shift + )‎ לקבלת סימן הניקוד שׁין.
בשלב זה יש להישאר עם הסמן אחרי האות "ש" ולהקיש בו זמנית על שילוב המקשים:
‎Shift + %‎ לקבלת סימן הניקוד צֵירה.

 

 

דרך נוספת: ניקוד בעזרת מספרים נומריים:

1.
יש להפעיל את כפתור ה- Num Lock במקלדת.
2.
יש ללחוץ על מקש ה- Alt (בצד שמאל של המקלדת) באופן עוקב ורציף יש להקליד את המספרים המתוארים בטבלה:
סימן צירוף מקשים

שְווא

Alt + 0192

חטף-סגול (ֱ)

Alt + 0193

חֲטף-פתח

Alt + 0194

חטף-קמץ (ֳ)

Alt + 0195

חִירִיק

Alt + 0196

צֵירה

Alt + 0197

סֶגול

Alt + 0198

פַתח

Alt + 0199

קָמץ

Alt + 0200

שׂין

Alt + 0210

שׁין

Alt + 0209

חוֹלם

Alt + 0201

דגּש או שוּרוּק

Alt + 0204

קֻובוץ

Alt + 0203

 
דוגמה
על מנת לנקד את המילה הבאה: מַחְשֵׁב
יש להפעיל את מקש ה- Num Lock.
יש לעמוד עם הסמן אחרי האות "מ" ולהקיש באופן רציף על המקשים:
alt + 0199 לקבלת סימן הניקוד פַתח.
כעת יש לעמוד עם הסמן אחרי האות "ח" ולהקיש באופן רציף על המקשים:
alt + 0192 לקבלת סימן הניקוד שְווא.
כעת יש לעמוד עם הסמן אחרי האות "ש" ולהקיש באופן רציף על המקשים:
alt + 0209 לקבלת סימן הניקוד שׁין.
בשלב זה יש להגיע עם הסמן אחרי האות "ש" ולהקיש באופן רציף על המקשים:
alt + 0197 לקבלת סימן הניקוד צֵירה.

 

כל הזכויות שמורות ואין להעתיק או לעשות כל שימוש אחר ללא קבלת אישורו של היוצר  ©